En del af

Kom i gang

Få intelligent styring af din egen vedvarende energi. Det hele starter med et uforpligtende tilbud fra én af vores rådgivere.

​​Solceller til virksomheder

Grønt, effektivt og smart

​​Solceller er blevet en god investering for virksomheder – og med Watts™ kan I både få direkte adgang til vedvarende energi, og optimere og planlægge jeres energiforbrug mere præcist.

​​Arbejdstid er soltid

Vores patenterede algoritmer og nøje udvalgte solcelleteknologier kan skabe store fordele for virksomheder, hvor energiforbruget typisk ligger i dagtimerne, og hvor der er sammenfald med solcellernes produktion. Et veldimensioneret solcelleanlæg producerer strøm nok til jeres forbrug selv på de dage, hvor panelerne ikke kan yde 100%. Virksomheder kan også få god betaling for den grønne strøm, der kommer i overskud på de produktive dage. Overskudsstrøm sælges til spotpris via en balanceansvarlig el-leverandør

Kontakt os

En uafhængig løsning

Solceller kan være en god forsikring mod svingende energipriser og et ustabilt elmarked. Med en energiløsning fra Watts bliver I næsten selvforsynende og dermed mindre afhængige af det offentlige elnet.

Samtidig bliver det muligt for jer at lægge et pålideligt budget for jeres strømforbrug – fordi I får større stabilitet og transparens.

Hvis elpriserne på elnettet stiger, får I tilsvarende højere betaling for salg af jeres overskudsstrøm.

​​Besparelser på begge bundlinjer

Solceller nedbringer jeres forbrug af traditionel energi betragteligt, reducerer jeres CO2-udledning og er en hjørnesten i enhver ambition om at tage ansvar for den grønne omstilling.

I kan også opnå en række økonomiske fordele. Der er selvfølgelig de åbenlyse og betydelige besparelser i at producere egen energi. Men virksomheder, der etablerer solcellesystemer, kan også søge om statslige erhvervsstøtteordninger og afskrivninger i beskatning. Vores rådgivere hjælper jer også med den del.

Specialt​ilpassede løsninger

Det er vigtigt, at solcellesystemet er skræddersyet præcist til jeres energiforbrug og behov. Batterier er eksempelvis sjældent rentable for virksomheder, fordi det bedre kan betale sig for virksomheder at sælge overskudsstrømmen end at lagre den på dyrtkøbte batteriløsninger.

Vores rådgivere og teknikere hjælper jer derfor med at designe en løsning, der løbende giver jer den vedvarende energi, I har behov for.

Watts Utility Services™

Vi kan tilpasse vores løsninger til netop jeres forretnings- og kundebehov. Watts Utility Services™ giver direkte adgang til data på el, vand og varme ét sted. Endda i realtid, så I kan levere helt unikke og relevante services om forbrug, intelligente prognoser og proaktive advarsler til jeres kunder.

Resultatet er øget bevidsthed og forståelse for forbrug og adfærd, og husholdninger med Watts reducerer i gennemsnit 8% af deres samlede energiforbrug.Det er værd at snakke om.

Kontakt os

Onur Ay

Head of Business Development, Watts

“40% af klimamålene skal komme fra energieffektivisering af eksisterende bygningsmasse og her spiller både offentlige, erhvervs- og industrielle bygninger en stor rolle. En vedvarende energiløsning optimeret til den enkelte bygning kan skabe store og nødvendige forandringer”

Vil du være partner?

Vi indgår både partnerskaber med virksomheder, forsyningsselskaber og forskningsinstitutioner. Kontakt vores rådgivere i dag for at høre mere om jeres muligheder og perspektiverne i et partnerskab.

​​Partnerskaber

Sammen med vores partnere udforsker vi hvordan vi effektivt kan producere energi og optimere energiforbrug med bæredygtighed og besparelser som målsætning. Mød nogle af partnerne herunder.

Aalborg Forsyning 

Andel

DTU – Danmarks Tekniske Universitet 

Forsyning Helsingør

Kalundborg Forsyning

Novafos

University of Adelaide

En bedre energi for en bedre fremtid

Vi kæmper for en grønnere og bedre fremtid, hvor intelligent teknologi hjælper mennesker og virksomheder til et smartere energiforbrug. Det er godt for klimaet, økonomien og fremtiden. Vi ved, at ingen kan ændre alt alene, og derfor er vi altid interesserede i spændende samarbejder, partnerskaber og fælles indsatser.

Om Watts

Kom i gang

​​Flere og flere virksomheder drager fordel af solceller og vedvarende energi. Det hele starter med et uforpligtende tilbud fra én af vores rådgivere.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man nettoafregne solcellestrøm?

For at kunne nettoafregne solcellestrøm i egen eltavle kræves det, at solcelleanlægget er tilsluttet og installeret på samme matrikel.

Der er dog undtagelser, såfremt at bygningerne på f.eks. to tilstødende matrikler har sammenhængende relation. Betragtes bygningerne som en samlet virksomhed/ejendom (kun adskilt af matrikellinjer), så kan der altså godt søges om dispensation hos det lokale netselskab.

Er batterier til solceller rentable for virksomheder?

Det korte svar er nej. Selvom nutidens batterier er blevet bedre, mere sikre og ofte kommer med 10 års garanti, så vil et batterisystem tilføje et ekstra led til dit ellers simple solcelleanlæg.

Batterier er fortsat dyre og har oftest kun det formål at sikre en bedre forretning for den strøm, som ellers ville blive solgt på elnettet.

Da virksomheder oftest kan trække næsten alle afgifter (og moms) fra elregningen, så er der ikke stor forskel på den reelle pris virksomheden betaler for strømmen og den pris, som strømmen sælges til på elnettet (spotpris).

Batteriet vil derfor kun ”flytte” transportafgiften, hvilket med nuværende batteripriser ikke er rentabelt. Køb og salg af strøm fra elnettet via batteriet kan øge rentabiliteten, men står stadig ikke mål med udgifterne. Oftest er din investering bedre brugt til installation af flere solcellepaneler – enten ved at producere mere strøm, du kan sælge eller ved at bidrage til dit system på dage uden fuld sol.

Virksomheder kan faktisk betragte salg af overskudsstrøm til elnettet som et ”likviditetsbatteri”, da den ekstra indtægt om sommeren, kan bruges til at købe strømmen retur for om vinteren eller om natten.

Yderligere spekulation kan gøres i, at elprisen kan være højere om sommeren, hvor vind- og hydroenergi til tider udebliver og dermed presser prisen på strømmen op.

Hvis du har spørgsmål til solceller i din virksomhed, så sidder vores solcellespecialister klar på telefonen 70292044 eller på solsupport@watts.dk.

Kan jeg afskrive et solcelleanlæg?

Skattemæssigt betragtes salg af solcellestrøm som en indtægt. Hvis man har tilsvarende udgift til køb af strøm, vil udgiften og indtægten udligne hinanden.

Solcelleanlægget kan afskrives helt med op til årligt 25%, hvis solcellerne ikke er integrerede og udgør selve taget. Efter fuld afskrivning vil et solcelleanlæg til 500.000 kr. (virksomhedsskat 22%) reelt kun have kostet 390.000 kr.

Der har gennem årene været forskellige statslige erhvervsstøtteordninger til solceller. Den mest gennemgående ”støtteordning” er den såkaldte Nettoafregning, som reelt betyder, at man må etablere op til 50 kw solcelleanlæg uden at skulle svare afgift af egetforbruget af solcelleproduktionen. Lovmæssigt ses dette som en ”støtteordning”, selvom det reelt ikke er nogen direkte statsstøtte.

I perioder, er det er også muligt for nogle virksomheder at søge VE-støtte til etablering af solcelleanlægget. VE-støtten ændrer karakter og indhold fra pulje til pulje. Oftest skal virksomheden kunne dokumentere omstilling af produktion fra fossil brændsel til CO2 venlig energi. Der findes konsulentvirksomheder, som er specialiseret i at lave disse ansøgninger mod betaling.

Kan det betale sig for virksomheder at etablere solceller?

For 10 år siden kostede solceller tæt på det dobbelte sammenlignet med prisen i dag. Der har været ca. 47% prisfald fra 2012 til 2022 og samtidig var spotpriserne på el relativt lave. De lave elpriser kombineret med, at de fleste erhverv (fuldt eller delvist) kunne fratrække elafgift og moms gjorde ,at den reelle betaling for strøm, faktisk var relativ beskeden for erhverv – helt frem til 2020.

I 2023 er solceller blevet mere attraktive for erhverv. Vi befinder os aktuelt i en energikrise med høje elpriser, som vi ikke kender udfaldet af – eller slutningen på.

I stadigt flere virksomheder stilles der krav om en grønnere profil fra både ledelse, samarbejdspartnere og kunder. Det handler ofte om at mindske CO2-aftrykket og øge bæredygtigheden. Solceller på egne bygninger giver mulighed for grøn, egenproduceret strøm: En nem og hurtig vej til CO2 besparelser. De øjeblikkelige økonomiske besparelser og den relative nemme installationsproces gør tilmed solceller investeringspopulære for flere og flere virksomheder.

Hvis du vil høre, hvad det kan betyde for din virksomhed, så skriv til os på solsupport@watts.dk eller ring på 70292044. Vores solcellespecialister er klar til at hjælpe jer.

En del af

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12