En del af

Kom i gang

Få intelligent styring af din egen vedvarende energi. Det hele starter med et uforpligtende tilbud fra én af vores rådgivere.

Hvordan fungerer solceller

Solceller er en af de mest banebrydende teknologier inden for vedvarende energi. Disse enheder gør det muligt at omdanne sollys til elektricitet på en miljøvenlig måde.

Solceller fungerer ved at omdanne sollys direkte til elektricitet. Her er en grundlæggende beskrivelse af, hvordan solceller arbejder

Absorption af sollys

Solceller er normalt lavet af silicium eller andre halvledermaterialer. Disse materialer har egenskaber, der gør dem i stand til at absorbere sollys. Når sollyset rammer solcellen, absorberer halvlederen fotoner (lysenergipartikler) fra sollyset.

Generering af elektricitet

Når fotonerne bliver absorberet, får de elektronerne i halvlederen til at bevæge sig. Dette skaber en elektrisk strøm, da de elektroner, der bevæger sig, udgør elektrisk ladning.

Indsamling af elektricitet

Solcellen er designet med elektriske ledninger og elektriske kontakter, der gør det muligt at indsamle den genererede elektricitet. Den elektriske strøm kan nu bruges til at forsyne elektriske apparater og systemer.

Inverter

Den elektricitet, der genereres af solcellerne, er normalt i form af en konstant strøm af jævnspænding (DC). Da de fleste apparater og elnettet bruger vekselstrøm (AC), kræves en inverter til at konvertere den genererede DC til AC, så den kan bruges effektivt.

Brug af elektricitet

Den producerede elektricitet kan nu bruges til at forsyne hjem, virksomheder og andre elektriske enheder. Overskydende elektricitet kan sendes tilbage til elnettet og muligvis sælges tilbage til energiselskabet som en form for netto-måling.

Så kort sagt, solceller fungerer ved at omdanne sollys til elektricitet ved hjælp af halvledermaterialer og derefter konvertere denne elektricitet til en brugbar form for strøm.

Ønsker du at vide mere om solceller fra solceller fra Watts? så kan du læse mere her.

Læs mere

Hvad er solceller?

Solceller er elektroniske enheder, der er designet til at absorbere sollys og generere elektricitet. De er normalt lavet af silicium og består af flere lag. Den mest grundlæggende enhed i en solcelle kaldes en fotovoltaisk celle.

Hvordan er solceller opbygget?

En solcelle består af 6 forskellige lag:

  • Glasplade
  • Lag til anti refleksion
  • Metalgitter
  • Lag af n-silicium (negativ ladet silicium)
  • Lag af p-silicium (positv ladet silicium)
  • Metalplade

I toppen af en solcelle er der normalt et lag af glas, som har til formål at indfange sollyset og forhindre alt andet i at trænge ind i cellen.

De lag, der findes under glasset, er ret skrøbelige, og glasset fungerer som beskyttelse for at bevare de andre lag i god stand.

Lige under glasset er der nogle lag, der fanger sollyset og holder det inde i cellen ved hjælp af et særligt materiale, der forhindrer refleksion.

Næste lag er en slags metalstruktur, der bruges til at indfange den elektriske strøm, som det underliggende lag genererer ved at omdanne sollys til elektricitet.

Årsagen til, at metallet er formet som et gitter, er for at tillade sollys at trænge igennem og nå siliciumpladerne, som er ansvarlige for elektricitetsproduktionen.

Siliciumlaget består af to lag, kendt som n-silicium og p-silicium.

Begge siliciumlag gennemgår en proces kaldet "doping," hvor stoffer tilsættes til et sted, hvor de normalt ikke er at finde.

I n-siliciumlaget tilsættes et stof kaldet bor. Dette giver siliciummolekylerne en negativ ladning.

Det negative ladet n-siliciumlag har til formål at tiltrække ekstra elektroner.

På den anden side er p-siliciumlaget positivt ladet og er blevet tilsat fosfor, hvilket giver nogle af molekylerne en ekstra elektron, der søger efter en partner at forbinde sig med.

Det positive p-siliciumlag og det negative n-siliciumlag arbejder sammen for at skabe et elektrisk felt ved hjælp af sollys, hvilket resulterer i elektricitetsproduktion.

Under siliciumlagene findes der en metalplade.

Metalpladen og metalgitteret bruges til at opsamle den elektricitet, som siliciumlagene producerer, og derefter sendes elektriciteten ud af solcellen.

Hvordan producerer solceller energi?

Solceller virker på den måde, at den elektriske strøm, der genereres af solcellerne, kan bruges til at producere energi. Denne energi kan derefter gemmes i batterier eller føres ind i elnettet for at forsyne dit hjem med strøm.

Er solceller en bæredygtig energikilde?

Solceller er en bæredygtig energikilde, fordi de udnytter solens energi. For det andet producerer solceller ingen luftforurening, når de genererer elektricitet.

Dette er i modsætning til fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, der udleder skadelige stoffer og bidrager til klimaændringer. Ved at bruge solceller kan vi reducere vores påvirkning af miljøet og mindske de negative konsekvenser af luftforurening.

Hvor mange solceller skal jeg bruge?

Det antal solceller, du skal bruge, afhænger af flere faktorer, herunder dit energiforbrug, sollysintensiteten i dit område og solcellernes effektivitet. Det er en god idé at konsultere en ekspert for at bestemme det optimale antal solceller til dine behov.

Kom i gang

En del af

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12